צוות

הארוע זכאות להחלמההערות
השתלת לב זכאות ל- 7 לילות החלמה בהשתתפות המבטח של עד 300 שח ללילה.השתתפות המבטח הינה עד 75% מההוצאה בפועל.
ניתוח לב זכאות ל- 7 לילות החלמה בהשתתפות המבטח של עד 300 שח ללילה. השתתפות המבטח הינה עד 75% מההוצאה בפועל.
התקף לב (אוטם) זכאות ל- 7 לילות החלמה בהשתתפות המבטח של עד 300 שח ללילה. השתתפות המבטח הינה עד 75% מההוצאה בפועל.
ניתוח מוח זכאות ל- 7 לילות החלמה בהשתתפות המבטח של עד 300 שח ללילה. השתתפות המבטח הינה עד 75% מההוצאה בפועל.

בדוק זכאותך להחלמה מהקופה!